Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: https://www.ravintotrainer.fi.

Rekisterinpitäjä

Yritys                                              Ergodex

Aputoiminimi                            Ravintotrainer

Y-tunnus:                                      1222957-4

Osoite:                                           Hiomotie 18 B 41

Postinumero:                              00380

Postitoimipaikka:                       HELSINKI

Sähköpostiosoite:                    marika@ravintotrainer.fi

Rekisteriasioita hoitaa

Yritys                                              Ergodex

Aputoiminimi                            Ravintotrainer

Y-tunnus:                                      1222957-4

Osoite:                                           Hiomotie 18 B 41

Postinumero:                              00380

Postitoimipaikka:                       HELSINKI

Sähköpostiosoite:                    marika@ravintotrainer.fi

Rekisterit

Verkkokaupan asiakasrekisteri, Valmennusrekisteri, Markkinointirekisteri,  Sähköpostirekisteri ja Puhelinrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten käsittelyyn ja seurantaan sekä asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä markkinointitarkoituksiin.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Yrityksellä on myös oikeutettu etu käsitellä asiakas- ja jäsentietoja. Lisäksi asiakas- ja jäsentietoja voidaan käsitellä lakisääteisten velvoitteiden täytäntöön panemisessa.

Rekisterien tietosisältö

Tarvittaessa rekisteriin voidaan tallentaa Sähköpostiosoite, Nimi, Puhelinnumero, Käyttäjätunnus ja Salasana, ikä ja postiosoite. Yritysasiakkaiden kohdalla lisäksi yrityksen nimi ja Y-Tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilausten yhteydessä tallennetaan lisäksi käytetty kieli, valuutta ja mahdollinen alv-tunnus sekä tilauksen tuotesisältö maksutapa ja toimitustapa.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä lakien vaatiman ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään nettisivujen ja sähköpostien välistyksellä sekä henkilökohtaisin haastatteluin. Viranomaisen pitämistä rekistereistä kerätään tietoja lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös analytiikkatyökalujen avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tarpeettomasti yrityksen ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan maksupalvelujen yhteistyökumppaneille verkkokaupan mahdollistamiseksi. Tietoja luovutetaan käyttämiimme yhteistyökumppanien järjestelmiin rajoitetusti, asiakassuhteiden toiminnan mahdollistamiseksi. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Kaikki käyttämämme palvelun- ja  järjestelmätoimittajat noudattavat osaltaan Eu:n tietosuoja-asetuksia.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot käsitellään SSL-suojatun yhteyden kautta. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.